Program "Młodzi Przedsiębiorczy"
realizowany jest przez:

   

Zajrzyj także na stronę

EKONOMIA W PRAKTYCE

A A A

Młodzi Przedsiębiorczy to edukacja ekonomiczna w praktyce skierowana do młodzieży i ich nauczycieli oparta na możliwości wykorzystania zagadnień ekonomicznych w praktycznych działaniach. Młodzi ludzie zdobywają doświadczenie w zakresie oszczędzania, inwestowania własnych środków finansowych, zarządzania budżetem oraz prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w wirtualnej rzeczywistości, a także uczą się nawiązywania współpracy, promowania własnych pomysłów, budżetowania i analizowania ryzyka. Liczy się praca w zespole oraz umiejętność zarządzania.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Prawa do materiałów na stronie, o ile nie stwierdzono inaczej, posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.