Program "Młodzi Przedsiębiorczy"
realizowany jest przez:

   

Zajrzyj także na stronę

EKONOMIA W PRAKTYCE

A A A

Młodzi Przedsiębiorczy to edukacja ekonomiczna w praktyce skierowana do młodzieży i ich nauczycieli oparta na możliwości wykorzystania zagadnień ekonomicznych w praktycznych działaniach. Młodzi ludzie zdobywają doświadczenie w zakresie oszczędzania, inwestowania własnych środków finansowych, zarządzania budżetem oraz prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w wirtualnej rzeczywistości, a także uczą się nawiązywania współpracy, promowania własnych pomysłów, budżetowania i analizowania ryzyka. Liczy się praca w zespole oraz umiejętność zarządzania.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.