Czy dbamy o bezpieczeństwo naszych transakcji finansowych w sieci? Czy przelew wysłany na omyłkowe konto da się odwrócić? Przeprowadź z uczniami lekcję na ten temat.

Polecamy Państwu konkurs na najlepszy scenariusz lekcji prawa dla młodzieży. Sprawdź, jak wziąć udział.

Polecamy nauczycielom podręcznik z zakresu prawa, który będzie przydatny na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, a także w ramach godzin wychowawczych.

Na początku roku szkolnego uczniowie proszeni są o opłacenie ubezpieczenia szkolnego. Czy jest ono obowiązkowe? Co kryje się pod opłaconą polisą?

Polecamy nauczycielom oraz doradcom metodycznym warsztaty na temat inwestowania na rynku finansowym.

Strony