O programie od A do Z

 

Program Młodzi Przedsiębiorczy to praktyczna i innowacyjna edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii w praktycznych działaniach. Program kształtuje takie umiejętności i postawy jak: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczną realizację przedsięwzięć, a także kształtuje postawy przedsiębiorcze, rozwija kompetencje matematyczne i umiejętności komputerowe. Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów w wieku 14-17 lat, głównie z klas 8 szkoły podstawowej oraz klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych.

 

W programie:

 • Platforma edukacyjna dla uczniów, którzy przez dwa semestry zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, uczą się podstaw przedsiębiorczości oraz realizują projekt uczniowski pod opieką nauczycieli i moderatorów.
 • Lekcje multimedialne i spotkania online z ekspertami w ramach Wirtualnej Akademii Młodych Przedsiębiorczych.
 • Kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej oraz doradztwa zawodowego "Młodzi Przedsiębiorczy – Jak prowadzić edukację ekonomiczną i doradztwo zawodowe w szkole".
 • Strona internetowa programu z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli.
 • Ogólnopolska prezentacja najlepszych projektów uczniowskich w Katowicach, w siedzibie partnera Programu.

 

 

W ramach projektu uczniowie na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Uczestnicząc w programie młodzież uczy się zarządzania własnymi zasobami w tym środkami finansowymi, uczy się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów, poznaje wybrane usługi bankowe i nowoczesną bankowość, wymyśla i realizuje przedsięwzięcie ekonomiczne, a także zastanawia się nad własnymi talentami i przyszłością zawodową. 

W czasie pracy w projekcie uczniowie uczą się, jak:

 •  radzić sobie z zarządzaniem własnymi finansami oraz planować wydatki swoje i rodziny;
 •  dokonywać świadomych wyborów konsumenckich (kierować się rachunkiem ekonomicznym i własną opinią, a nie tylko informacjami pochodzącymi z reklam);
 •  współpracować z instytucjami i mediami oraz pozyskiwać sojuszników własnych działań;
 •  dysponować i zarządzać ograniczonymi zasobami oraz analizować ryzyko;
 •  planować i realizować działania zespołowe, zarządzać pracą swoją i innych;
 •  atrakcyjnie prezentować wyniki pracy grupowej;
 •  korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 •  wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk technicznych, matematycznych oraz przyrodniczych (STEM).

 

 

Wszystkich nauczycieli, opiekunów zespołów uczniowskich, zapraszamy na zamkniętą platformę internetową wymiany wiedzy i doświadczeń. Platforma to wsparcie merytoryczne i metodyczne w formie kursu e-learningowego, którego celem będzie przygotowanie nauczycieli do roli opiekunów zespołów uczniowskich w programie, zwiększenie poziomu ich wiedzy na temat wybranych zagadnień ekonomicznych (między innymi: zarządzania zasobami, opracowywania budżetów, przedsiębiorczości społecznej, funkcjonowania małego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, wpływu nauki na gospodarkę rynkową) oraz zwiększenie  kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej. Platforma będzie także miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

 

 

Dodatkowo organizatorzy przygotowali dla uczestników multimedialne lekcje, spotkania online z ekspertami, webinaria, a także publikacje i scenariusze zajęć o przedsiębiorczości.

Na zakończenie programu odbędzie uroczysta konferencja finałowa w Katowicach, w siedzibie partnera projektu, na którą zaprosimy 12 zespołów uczniowskich wraz z opiekunami.

 

Więcej informacji o działaniach w programie:

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY DLA NAUCZYCIELI 

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY DLA UCZNIÓW

WIRTUALNA AKADEMIA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH