O programie od A do Z

 

Projekt Młodzi Przedsiębiorczy to praktyczna i innowacyjna edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii w praktycznych działaniach, skierowana zarówno do uczniów, jak i nauczycieli ze szkół z całej Polski. Program kształtuje takie umiejętności i postawy jak: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczną realizację przedsięwzięć, a także kształtuje postawy przedsiębiorcze, rozwija kompetencje matematyczne i umiejętności komputerowe.

 

 

W ramach projektu uczniowie na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Uczestnicząc w programie młodzież uczy się zarządzania własnymi zasobami w tym środkami finansowymi, uczy się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów, poznaje wybrane usługi bankowe i nowoczesną bankowość, wymyśla i realizuje przedsięwzięcie ekonomiczne, a także zastanawia się nad własnymi talentami i przyszłością zawodową. 

W czasie pracy w projekcie uczniowie uczą się, jak:

  •  radzić sobie z zarządzaniem własnymi finansami oraz planować wydatki swoje i rodziny;
  •  dokonywać świadomych wyborów konsumenckich (kierować się rachunkiem ekonomicznym i własną opinią, a nie tylko informacjami pochodzącymi z reklam);
  •  współpracować z instytucjami i mediami oraz pozyskiwać sojuszników własnych działań;
  •  dysponować i zarządzać ograniczonymi zasobami oraz analizować ryzyko;
  •  planować i realizować działania zespołowe, zarządzać pracą swoją i innych;
  •  atrakcyjnie prezentować wyniki pracy grupowej;
  •  korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  •  wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk technicznych, matematycznych oraz przyrodniczych (STEM).

 

 

Wszystkich nauczycieli, opiekunów zespołów uczniowskich, zapraszamy na zamkniętą platformę internetową wymiany wiedzy i doświadczeń. Platforma to wsparcie merytoryczne i metodyczne w formie kursu e-learningowego, którego celem będzie przygotowanie nauczycieli do roli opiekunów zespołów uczniowskich w programie, zwiększenie poziomu ich wiedzy na temat wybranych zagadnień ekonomicznych (między innymi: zarządzania zasobami, opracowywania budżetów, przedsiębiorczości społecznej, funkcjonowania małego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, wpływu nauki na gospodarkę rynkową) oraz zwiększenie  kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej. Platforma będzie także miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

 

 

Dodatkowo organizatorzy przygotowali dla uczestników multimedialne lekcje, spotkania online z ekspertami, webinaria, a także publikacje i scenariusze zajęć o przedsiębiorczości. Na zakończenie programu odbędzie uroczysta gala finałowa w siedzibie partnera projektu.

 

Więcej:

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY DLA NAUCZYCIELI 

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY DLA UCZNIÓW

WIRTUALNA AKADEMIA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI