Platforma edukacyjna dla uczniów

Program Młodzi przedsiębiorczy jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół z całej Polski. Młodzi ludzie zdobywają doświadczenie w zakresie oszczędzania, inwestowania własnych środków finansowych, zarządzania budżetem oraz realizacji przedsięwzięć ekonomicznych, a także uczą się nawiązywania współpracy, pracy zespołowej, promowania własnych pomysłów, zdobywania sojuszników swoich działań i analizowania ryzyka.  Program kształtuje takie umiejętności i postawy jak: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczną realizację przedsięwzięć, a także kształtuje postawy przedsiębiorcze, rozwija kompetencje matematyczne i umiejętności komputerowe.

 

Na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej uczniowie zmagają się z zadaniami z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i gospodarki rynkowej. Uczniowie, pracują w małych (4-6 osobowych) zespołach. Podczas kursu na platformie internetowej uczestnicy programu uczą się zakładać i prowadzić wirtualne firmy.

 

Tematyka kursu:

MODUŁ I –  Zakładamy firmę
W tym etapie uczniowie wypracowują koncepcję własnego przedsiębiorstwa i określają finansowe warunki, jakie powinny być spełnione, aby osoba mogła podjąć decyzję o założeniu firmy i osiągnięcie przez nią sukcesu było bardziej prawdopodobne. Uczniowie zapoznają się z pojęciem rentowności biznesowych przedsięwzięć; dowiedzą się, czym są nakłady i koszty w działalności gospodarczej na podstawie założonych przez nich działalności gospodarczych; określają, ile pieniędzy będą potrzebować na otwarcie biznesu, skąd środki można pozyskać a także zwrócą uwagę na comiesięczne obciążenia związane z prowadzeniem firmy.

MODUŁ II  – Badania rynku i konkurencji
W tym module uczniowie dowiedzą się, na czym polegają i czemu służą badania rynku. Głównym zadaniem zespołów uczniowskich w tym etapie będzie przeprowadzenie badań otoczenia rynkowego  - potencjalnych odbiorców oferty ich firmy  i konkurencji oraz analiza wyników tych badań pod kątem oceny wcześniejszych założeń dotyczących planowanej działalności.

MODUŁ III  – Strategia marketingowa firmy
Moduł zapoznaje uczniów z rolą marketingu w dotarciu do odbiorców produktów/usług.  Zwróci uwagę na rolę wizerunku firmy i wpływie na postrzeganie firmy przez ten pryzmat przez Klientów. Uczniowie w tym module przygotowują kompleksową strategię działań marketingowych dla stworzonych przez nich produktów czy usług, poprzez określenie ich cech, ceny, strategii promocyjnej, a także kanałów dystrybucji czyli opracowują marketing-mix dla ich przedsięwzięcia biznesowego.

MODUŁ IV  – Finanse w firmie
Uczniowie zapoznają się z pojęciem rentowności biznesowych przedsięwzięć; dowiedzą się, czym są nakłady i koszty w działalności gospodarczej na podstawie założonych przez nich działalności gospodarczych; określają, ile pieniędzy będą potrzebować na otwarcie biznesu, skąd środki można pozyskać a także zwrócą uwagę na comiesięczne obciążenia związane z prowadzeniem firmy. Podsumowują swoją pracę w projekcie dokonując analizy SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń) swojego przedsięwzięcia, co umożliwi na jego dopracowanie i dokonanie odpowiednich korekt.

MODUŁ V – Zarządzanie własnymi talentami i planowanie ścieżek zawodowych.
W ostatnim module uczestnicy zastanawiają się, nad tym czy każdy z nas ma talenty, czy są one wrodzone i czy można je wykształcać? Nad jakimi talentami warto pracować?  Moduł poświęcony jest istotnym cechom i kompetencjom przedsiębiorczego człowieka. Uczestnicy będą mogli zastanowić się nad swoimi talentami i mocnymi stronami oraz możliwościami ich wykorzystania zarówno w programie jak i w przyszłości. Będzie to stanowiło podstawę do refleksji, stawiania sobie celów i wyznaczania ścieżek zawodowych na przyszłość. Zwrócimy też uwagę, na to jak ważne jest planowanie i ustalanie priorytetów jako nieodzowny i podstawowy element osiągania sukcesów nie tylko w wymiarze finansowym. Uczniowie  nauczą się sposobów i metod, którą ułatwią osiągnięcie zakładanych celów.