Kontakt

Zespół programu Młodzi przedsiębiorczy

Paulina Pękalska
Koordynatorka programu
Tel. 22 22 622 32 39 wew. 122
 
   
 
 
Adres do korespondencji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Młodzi przedsiębiorczy
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa