Kontakt

Zespół programu Młodzi przedsiębiorczy

Magdalena Świderska
Koordynatorka programu
Tel. 22 659 62 05 wew. 105
   
Daria Żukowska
Tel. 22 659 62 05 wew. 122
 
 
 
Adres do korespondencji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Młodzi przedsiębiorczy
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa