Co i kiedy?

REKRUTACJA DO EDYCJI PROGRAMU 2019/20 ROZPOCZNĘŁA SIĘ 2 WRZEŚNIA BR.

UWAGA! KRĄŻY INFORMACJA, ŻE ZAPISY SĄ DO 5.10. JEDNAK ZAPISY WCIĄŻ TRWAJĄ! 

TEGOROCZNY HARMONOGRAM MODUŁÓW

 Moduł

 Tytuł

 TERMIN

 Moduł 1

 Zakładamy firmę

W tym etapie uczniowie wypracowują wstępną koncepcję własnego przedsiębiorstwa i określają finansowe warunki, jakie powinny być spełnione, aby osoba mogła podjąć decyzję o założeniu firmy i osiągnięcie przez nią sukcesu było bardziej prawdopodobne.

 28.10 – 24.11.2019

 Moduł 2

 Badania rynku i konkurencji

W tym module uczniowie dowiedzą się, na czym polegają i czemu służą badania rynku. Głównym zadaniem zespołów uczniowskich w tym etapie będzie przeprowadzenie badań otoczenia rynkowego  - potencjalnych odbiorców oferty ich firmy  i konkurencji oraz analiza wyników tych badań pod kątem oceny wcześniejszych założeń dotyczących planowanej działalności.

 25.11 – 22.12.2019

 Moduł 3

 Strategia marketingowa firmy

Moduł zapoznaje uczniów z rolą marketingu w dotarciu do odbiorców produktów/usług.  Zwróci uwagę na rolę wizerunku firmy i wpływie na postrzeganie firmy przez ten pryzmat przez Klientów. Uczniowie w tym module przygotowują kompleksową strategię działań marketingowych dla stworzonych przez nich produktów czy usług, poprzez określenie ich cech, ceny, strategii promocyjnej, a także kanałów dystrybucji czyli opracowują marketing-mix dla ich przedsięwzięcia biznesowego.

 23.12.2019 – 26.01.2020

 Moduł 4

 Finanse w firmie i analiza SWOT

Uczniowie zapoznają się z pojęciem rentowności biznesowych przedsięwzięć; dowiedzą się, czym są nakłady i koszty w działalności gospodarczej na podstawie założonych przez nich działalności gospodarczych; określają, ile pieniędzy będą potrzebować na otwarcie biznesu, skąd środki można pozyskać a także zwrócą uwagę na comiesięczne obciążenia związane z prowadzeniem firmy. Podsumowują swoją pracę w projekcie dokonując analizy SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń) swojego przedsięwzięcia, co umożliwi na jego dopracowanie i dokonanie odpowiednich korekt.

 27.01 – 01.03.2020

 Moduł 5

 Zarządzanie własnymi talentami i planowanie ścieżek zawodowych.

W ostatnim module uczestnicy zastanawiają się, nad tym czy każdy z nas ma talenty, czy są one wrodzone i czy można je wykształcać? Nad jakimi talentami warto pracować?  Moduł poświęcony jest istotnym cechom i kompetencjom przedsiębiorczego człowieka. Uczestnicy będą mogli zastanowić się nad swoimi talentami i mocnymi stronami oraz możliwościami ich wykorzystania zarówno w programie jak i w przyszłości. Będzie to stanowiło podstawę do refleksji, stawiania sobie celów i wyznaczania ścieżek zawodowych na przyszłość.

 02.03 – 29.03.2020