Jak dołączyć? Zapisy do programu

 

Zapraszamy do zgłaszania się do nowych działań w programie Młodzi Przedsiębiorczy w roku szkolnym 2019/20. Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów w wieku 14-17 lat, głównie z klas 8 szkoły podstawowej i klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych oraz ich opiekunów.

Formularz zgłoszeniowy  jest zgłoszeniem nauczyciela oraz uczniów do programu Młodzi Przedsiębiorczy 2019/20. Wypełniając go, nauczyciel zgłasza uczniów w zespołach do udziału w projekcie, a siebie jako opiekuna zespołów uczniowskich do udziału w zamkniętej  internetowej platformie wymiany wiedzy i doświadczeń. 

 

Zasady rejestracji w programie:

1. Zespoły uczniowskie zgłasza nauczyciel - opiekun zespołów w projekcie.

2. Nauczyciel może zgłosić  max. 3 zespoły uczniowskie. Zespoły muszą być 4-6 osobowe. Jeśli chcą Państwo zgłosić więcej niż 3 zespoły, muszą Państwo uzyskać zgodę koordynatorki projektu.

3. Nauczyciel zgłasza WSZYSTKIE zespoły w JEDNYM zgłoszeniu. Nauczyciel powinien znać liczbę zespołów, ich NAZWĘ (nazwę zespołu wybierają uczestnicy), liczbę uczniów w zespole oraz adres kontaktowy (e-mail) zespołu (lub wybranego ucznia) zanim przystąpi do wypełniania formularza. Nie może to być email nauczyciela, który podał wcześniej w zgłoszeniu.

4. Wypełnienie formularza jest jednocześnie zgłoszeniem nauczyciela na uczestnika zamkniętej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń.

NIE MOŻLIWOŚCI ZMIAN/EDYCJI WYSŁANEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO!

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza polecamy zapoznać się z Regulaminem projektu Młodzi Przedsiębiorczy i zasadami uczestnictwa w programie.

 

PROGRAM "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY"

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU >>>

Zgłoszenia przyjmujemy od 2 września do 28 października br. lub do wyczerpania miejsc.

 

Formularz zgłoszenia do programu został umieszczony na platformie -  Społeczność CEO.  Sytem jest prosty. Jeśli jednak będą mieli państwo problemy, proszę zajrzeć tutaj.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej przygody z przedsiębiorczością!

Zespół programu Młodzi Przedsiębiorczy

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z odpowiedzialnym za Program koordynatorem CEO pod mailem: mlodzi.przedsiebiorczy@ceo.org.pl