Jak dołączyć? Zapisy do programu

 

Zapraszamy do zgłaszania się do nowych działań w programie Młodzi Przedsiębiorczy w roku szkolnym 2017/18. Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów w wieku 15-17, głównie z klas gimnazjalnych, oraz ich opiekunów.

Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli i zespołów uczniowskich jest zgłoszeniem nauczyciela oraz uczniów do programu Młodzi Przedsiębiorczy 2017/18. Wypełniając go nauczyciel zgłasza uczniów w zespołach do udziału w projekcie, a siebie jako opiekuna zespołów uczniowskich do udziału w zamkniętej  internetowej platformie wymiany wiedzy i doświadczeń.

 

Zasady rejestracji w programie:
1. Zespoły uczniowskie zgłasza nauczyciel - opiekun zespołów w projekcie.
2. Nauczyciel może zgłosić  max. 3 zespoły uczniowskie. Zespoły muszą być 4-6 osobowe. Jeśli chcą Państwo zgłosić więcej niż 3 zespoły, muszą Państwo uzyskać zgodę koordynatorki projektu.
3. Nauczyciel zgłasza WSZYSTKIE zespoły w JEDNYM zgłoszeniu. Nauczyciel powinien znać liczbę zespołów, ich nazwę (nazwę zespołu wybierają uczestnicy) i adres kontaktowy (e-mail) zespołu (lub wybranego ucznia) zanim przystąpi do wypełniania formularza.
NIE MOŻLIWOŚCI ZMIAN/EDYCJI WYSŁANEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO!
4. Wypełnienie formularza jest jednocześnie zgłoszeniem nauczyciela na uczestnika zamkniętej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń.

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza polecamy zapoznać się z Regulaminem projektu Młodzi Przedsiębiorczy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września br. lub do wyczerpania miejsc.

 

PROGRAM "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY"

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU TUTAJ

 

 

SZKOLENIE STACJONARNE DLA NAUCZYCIELI

 

Nauczycieli, którzy zapisali się wraz z uczniami do tej edycji programu Młodzi Przedsiębiorczy 2017/18  zapraszamy także na szkolenie stacjonarnym dla nauczycieli, opiekunów zespołów uczniowskich, które odbędzie się jesienią w Warszawie.  Szczególnie zapraszamy na szkolenie nauczycieli, którzy uczestniczą w programie pierwszy raz.

Zapisy na szkolenie zostaną ogłoszone pod koniec września, ale już teraz zgłaszając się do programu mogą Państwo zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym do programu swoje wstępne zainteresowanie udziałem w warsztatach.

 

Formularz zgłoszenia do programu został umieszczony na platformie -  Społeczność CEO.  Sytem jest prosty. Jeśli jednak będą mieli państwo problemy, proszę zajrzeć tutaj.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej przygody z przedsiębiorczością!

Zespół programu Młodzi Przedsiębiorczy