Czy dbamy o bezpieczeństwo naszych transakcji finansowych w sieci? Czy przelew wysłany na omyłkowe konto da się odwrócić? Przeprowadź z uczniami lekcję na ten temat.

Polecamy nauczycielom podręcznik z zakresu prawa, który będzie przydatny na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, a także w ramach godzin wychowawczych.