W pracy metodą projektu ważne są regularne spotkania nauczyciela z uczniami. Dlatego opiekun projektu edukacyjnego powinien przynajmniej raz na tydzień spotykać się z uczniami, aby porozmawiać o tym, jak przebiega praca i co dzieje się w zespole. Oprócz tego można prowadzić raz na dwa tygodnie dłuższe konsultacje (...)

W pracy metodą projektu ważne jest wsparcie nauczyciela. Dlatego opiekun powinien przynajmniej raz na tydzień spotykać się z uczniami, aby porozmawiać o tym, jak przebiega praca i co dzieje się w zespole. Nie oznacza to długich spotkań, ale takich kontaktów, dzięki którym nauczyciel będzie znał efekty działań uczniów, a uczniowie będą mieli poczucie wsparcia i zainteresowania ze strony ich nauczyciela. (...)

Informacje zwrotną otrzymujemy przez całe życie:

  • formalnie – od pracodawcy, dyrektora szkoły omawiającego nasze wyniki i uczniów oceniających nasz sposób prowadzenia lekcji,
  • nieformalnie – od rodziny, przyjaciół, znajomych, w postaci reakcji na to, co i jak robimy,
  • od nas samych, dzięki gromadzeniu doświadczeń i ocenie zachowań własnych, ale także innych ludzi.(...)

 

Materiał został przygotowany na podstawie książki M. Harmin „Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?”, Wydawnictwo Civitas, Warszawa 2005.

Poniżej prezentujemy opis kilku metod, które można wykorzystać pracując z uczniami w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

W punktach rozpisaliśmy jedną z możliwych propozycji określenia kontaktu  grupowego.

1. Połącz uczniów w pary i poproś, aby porozmawiali przez 5 minut o ich dotychczasowych doświadczeniach pracy zespołowej, pracy w grupach. Zadaj im pytania:

Strony