Młodzi Przedsiębiorczy z Rzepedzi przeprowadzili m.in.: akcję promocyjną swojej firmy BieszCzadki wśród swoich młodszych kolegów.

Młodzi ludzie potrafią być przedsiębiorczy i jednocześnie zaangażowani społecznie. Pokazują to działania pięciu dziewczyn ze SP im. Polskich Noblistów w Goleszynie.

Dziewczyny z zespołu CleverArt wzięły udział w przygotowaniu Kiermaszu Bożonarodzeniowego organizowanego przez ich szkołę.

Uczniowie z zespołu Perspektywa ze SP nr 36 w Krakowie po różne odpowiedzi dotyczące usług bankowych udali się do ... banku.

W ramach programu uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Miedniewicach zastanawiali się nad sobą, swoimi predyspozycjami i swoją przyszłością zawodową. 

Strony