Seminarium dla nauczycieli

 

Doradcom metodycznym oraz nauczycielom przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz zreformowanych szkołach ponadpodstawowych (licea, technika), a także nauczycielom kształcenia zawodowego i wszystkim innym nauczycielom zainteresowanym zagadnieniami finansowymi i ww. tematyką polecamy seminarium organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pt. "System ochrony klientów usług finansowych w Polsce".

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z systemem ochrony klientów usług finansowych, w tym inwestorów, a także funkcją i rolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Rzecznika Finansowego (RzF) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. (w godz. 10:00 - 15:00) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12 w Warszawie.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w seminarium, materiały szkoleniowe oraz publikacje edukacyjne.

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.knf.gov.pl.

 

 

oprac. MaŚ