Ubezpieczenia szkolne

Na początku roku szkolnego uczniowie najczęściej proszeni są o opłacenie ubezpieczenia szkolnego. Warto mieć świadomość, co kryje się pod opłaconą polisą oraz z jakich świadczeń można skorzystać w sytuacji wystąpienia wypadku.

Kilka tygodni temu na stronie internetowej Rzecznika Finansowego został opublikowany raport „Ubezpieczenia szkolne”, w którym omówiono mechanizmy działania umów ubezpieczeniowych w szkołach oraz zastrzeżenia dotyczące ich konstrukcji. W raporcie znajdują się informacje dotyczące m.in. cech ubezpieczeń, ich dobrowolności i wysokości, sposobów zawierania umów, likwidacji szkód oraz zagrożeń związanych z zawieraniem grupowych umów ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Raport dostępny jest na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Rzecznik we współpracy ze swoim biurem pomaga poprzez udzielanie porad, prowadzenie interwencji i postępowań polubownych oraz wspiera strony w trakcie postępowania sądowego. Biuro Rzecznika Finansowego składa się z czterech wydziałów: Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (WUE), Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK), Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS) oraz Wydziału Administracyjno-Finansowego (WAF).

Opracowano na podstawie artykułu „Raport Rzecznika Finansowego o ubezpieczeniach szkolnych. NNW szkolne - co warto wiedzieć, żeby uniknąć rozczarowania?”

Opr. Mateusz Konieczny