Bądź przedsiębiorczy

Zapraszamy do zgłaszania się do nowych działań w programie Młodzi Przedsiębiorczy w roku szkolnym 2019/20. Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów w wieku 15-17 głównie z klas 8 szkoły podstawowej oraz klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych oraz ich opiekunów.

 

 

W programie.

W ramach projektu uczniowie na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości pracując nad swoim pomysłem na firmę. Dodatkowo organizatorzy przygotowali dla uczestników programu, zarówno uczniów jak i nauczycieli,  spotkania online w formie webinarów z ekspertami, a także publikacje i scenariusze zajęć o przedsiębiorczości.  

Dla nauczycieli przygotowaliśmy kurs doskonalący "Młodzi Przedsiębiorczy – Jak prowadzić edukację ekonomiczną i doradztwo zawodowe w szkole"Uczestnicy kursu po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r. Kurs rozpocznie się 12 listopada br. 

Na zakończenie programu odbędzie uroczysta gala finałowa w Katowicach, w siedzibie partnera projektu, Banku Śląskiego ING, na którą zaprosimy 12 zespołów uczniowskich z ich pomysłami na własny biznes. 

Jak dołaczyć?

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli i zespołów uczniowskich. Wypełniając go nauczyciel zgłasza uczniów w zespołach projektowych (4-6-cioosobowych) do udziału w projekcie. Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na kurs doskonalący "Młodzi Przedsiębiorczy – Jak prowadzić edukację ekonomiczną i doradztwo zawodowe w szkole". Uczestnicy kursu po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursie wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r. Kurs rozpocznie się 12 listopada br.

Zasady rejestracji.

1. Zespoły uczniowskie zgłasza nauczyciel - opiekun zespołów w projekcie.

2. Nauczyciel może zgłosić  max. 3 zespoły uczniowskie. Zespoły muszą być 4-6 osobowe. Jeśli chcą Państwo zgłosić więcej niż 3 zespoły, muszą Państwo uzyskać zgodę koordynatorki projektu.

3. Nauczyciel zgłasza WSZYSTKIE zespoły w JEDNYM zgłoszeniu. Nauczyciel powinien znać liczbę zespołów, ich NAZWĘ (nazwę zespołu wybierają uczestnicy), liczbę uczniów w zespole oraz adres kontaktowy (e-mail) zespołu (lub wybranego ucznia) zanim przystąpi do wypełniania formularza. Nie może to być email nauczyciela, który podał wcześniej w zgłoszeniu.

4. Wypełnienie formularza jest jednocześnie zgłoszeniem nauczyciela na uczestnika zamkniętej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń.

NIE MOŻLIWOŚCI ZMIAN/EDYCJI WYSŁANEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO!

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza polecamy zapoznać się z Regulaminem projektu Młodzi Przedsiębiorczy i zasadami uczestnictwa w programie.
 
PROGRAM "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY 2019/20"

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU >>>

Zgłoszenia przyjmujemy od 2 września do 28 października br. lub do wyczerpania miejsc.

 

 

Formularz zgłoszenia do programu został umieszczony na platformie -  Społeczność CEO.  Sytem jest prosty. Jeśli jednak będą mieli państwo problemy, proszę zajrzeć tutaj.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej przygody z przedsiębiorczością!

Zespół programu Młodzi Przedsiębiorczy

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z odpowiedzialnym za Program koordynatorem CEO pod mailem: mlodzi.przedsiebiorczy@ceo.org.pl

 

oprac.MaŚ