Wirtualna Akademia Młodych Przedsiębiorczych

 

WIRTUALNA AKADEMIA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH

Program Młodzi Przedsiębiorczy to innowacyjna przygoda z edukacją ekonomiczną oparta na możliwości wykorzystania zagadnień ekonomicznych i przedsiębiorczych w praktycznych działaniach. Te praktyczne działania widoczne są nie tylko w dedykowanej dla nauczycieli i uczniów platformie internetowej, ale także podczas spotkań webinaryjnych realizowanych w ramach Wirtualnej Akademii. Zbliżamy ludzi do nowych umiejętności, nowych technologii i do siebie nawzajem.

 

Webinarium – co to takiego?

Webinarium inaczej webinar to krótkie szkolenie, wykład, seminarium lub warsztat,  transmitowany w internecie w czasie rzeczywistym, czyli na żywo. Webinarium przypomina tradycyjne spotkanie, różnicą jednak jest możliwość kontaktu w tym samym czasie mimo dużych odległości. Choć prowadzący i uczestnicy znajdują się w różnych miejscach, to pracują ze sobą tak, jak podczas tradycyjnych szkoleń. W trakcie szkolenia prowadzący i uczestnicy spotykają się w tzw. wirtualnym pokoju szkoleń i wspólnie pracują przy wykorzystaniu przekazu audio-video, prezentacji, materiałów audio-video i elementów interaktywnych, np. ankiety i pytania do uczestników. Uczestnictwo w webinarze jest proste i intuicyjne. Nie potrzeba  wiedzy technicznej, ani specjalistycznego sprzętu. Żeby wziąć udział w webinarze wystarczy komputer z dostępem do internetu.
 

Wirtualna Akademia Młodych Przedsiębiorczych

W ramach projektu Młodzi Przedsiębiorczy od 2014 roku realizujemy spotkania w formie webinarium, które kierujemy zarówno do nauczycieli jak i uczniów uczestniczących w programie. Tematyka spotkań jest dobierana pod kątem potrzeb uczestników. Eksperci z danej dziedziny, na którą istnieje zapotrzebowanie, przy wsparciu koordynatora projektu przygotują materiały edukacyjne i przeprowadzają spotkanie z uczestnikami na wybrane tematy. Dzięki webinariom możemy szybko zareagować na potrzeby uczestników i zapewnić im dodatkowe wsparcie w czasie programu.

W tegorocznej edycji programu Młodzi Przedsiębiorczy planujemy zrealizować 8 półtora godzinnych spotkań w formie webinarium skierowanych do nauczycieli i uczniów oraz 5 godzinnych lekcji on-line dla szkół uczestniczących w projekcie. Zobacz, jak wyglądały spotkania, które odbyły się do tej pory.