PLATFORMA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI

MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY DLA NAUCZYCIELI

 

Platforma internetowa wymiany wiedzy i doświadczeń

Wszystkich nauczycieli, opiekunów zespołów uczniowskich, zapraszamy na zamkniętą platformę internetową wymiany wiedzy i doświadczeń. Platforma to wsparcie merytoryczne i metodyczne, którego celem jest  przygotowanie nauczycieli do roli opiekunów zespołów uczniowskich w projekcie, a także zwiększenie poziomu wiedzy na temat wybranych zagadnień ekonomicznych oraz kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej. Platforma jest także miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Na platformie internetowej nauczyciele otrzymają  także wsparcie, które będzie dotyczyło m.in. zadań realizowanych przez uczniów.

Takie bezpośrednie połączenie realizacji projektów uczniowskich z wymianą doświadczeń między nauczycielami, ma na celu ułatwić nauczycielowi pracę z młodzieżą i jest przykładem na dzielenie się pomysłami, jak radzić sobie z trudnościami, motywować uczniów, ale także wyznaczać im nowe zadania. Ponadto nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób doświadczenia programu Młodych Przedsiębiorczych wykorzystać w ewaluacji zewnętrznej szkoły, działaniach promocyjnych w środowisku lokalnym. Na platformie będą też omawiane tematy dotyczące finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł, inwestowania, zarządzania czasem, wykorzystania narzędzi TiK w pracy z uczniami, a także elementy doradztwa zawodowego. Nie zabraknie zagadnień z zakresu sprawiedliwego handlu i odpowiedzialnej konsumpcji.

Moduły tematyczne platformy dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/20:

Moduł

Tytuł

 

Moduł 0

Moduł powitalny

 

Moduł 1

Gospodarowanie czasem i planowanie

 

Moduł 2

Praca metodą projektu w doradztwie zawodowym i kształtowaniu postaw przedsiębiorczych

 

Moduł 3

Zarządzanie własnymi finansami

 

Moduł 4

Nowe technologie w edukacji

 

Moduł 5

Zakładamy i prowadzimy firmę i NGO

 

Moduł 6

Przedsiębiorczość społeczna

 

Moduł 7

Doradztwo zawodowe w szkole

 

Moduł 8

Podsumowanie pracy projektowej

 

 

Kurs Młodzi Przedsiębiorczy - jak prowadzić edukację ekonomiczną i doradztwo zawodowe w szkole?

Nauczycieli zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej oraz doradztwa zawodowego zapraszamy na kurs doskonalący "Młodzi Przedsiębiorczy – Jak prowadzić edukację ekonomiczną i doradztwo zawodowe w szkole". Nauczyciele, którzy zdecydują się ukończyć kurs otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 40-godzinneg kursu doskonalącego , wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r.