1 Początek 2 FORMULARZ OPISU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 3 Zakończone

DANE OPIEKUNA ZESPOŁU

Proszę podać dane umożliwiające kontakt z opiekunem zespołu, jeśli zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych informacji (funkcja – np. wychowawca, dyrektor)
Każdy zespół musi mieć swoją nazwę i wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.

DANE INSTYTUCJI

Proszę wpisać dane szkoły, do której uczęszczają autorzy pracy, lub innego podmiotu, przy którym powstał zespół (np. organizacja pozarządowa, dom kultury, itp.)

INFORMACJA O UCZESTNIKACH

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

SPECJALNA ASYSTA

Proszę zaznaczyć, czy opiekun lub któryś z członków zespołu będzie potrzebować specjalnej asysty w razie uczestnictwa w finale rozdania nagród w Warszawie ze względu na niepełnosprawność lub inne ważne przyczyny..

NOCLEG

Proszę zaznaczyć, czy zespół będzie zainteresowany skorzystaniem z noclegu w hotelu zarezerwowanym przez Organizatora podczas gali w Warszawie (1 noc).