Znasz 10 zadań marketingu?

Marketing – w tradycyjnym ujęciu – określany jest jako czynności wspierające sprzedaż wyrobów i usług, wykonywane różnymi metodami i technikami oddziaływania na nabywcę. Jego główną zasadą zaś jest dążenie do usatysfakcjonowania partnera wymiany. Zastanówmy się zatem, co zrobić by być dobrym marketingowcem? W jaki sposób komunikować się z klientami i kierować swoimi działaniami? Podpowiedź możesz znaleźć w załączonej poniżej prezentacji. 

 
opracowała: Daria Żukowska