Przedsiębiorczy, przedsiębiorcza… Co to znaczy?

Tym razem zapytaliśmy uczestników kursu o to, jakimi cechami wyróżniają się osoby przedsiębiorcze i czy oni sami są, lub chociaż czasami bywają, przedsiębiorczy. Gimnazjaliści zabrali głos na forum i odpowiedzieli na to kluczowe dla kursu pytanie. Poniżej zamieszczamy kilka ich wypowiedzi.

                                                          

 

Przedsiębiorczością jest szeroko rozumiane pojęcie zarządzania. Uważamy, że przedsiębiorca musi solidnie przykładać się do swojej pracy oraz wykonywać ją z optymizmem. Nie wolno się bać podejmować ryzyka i mimo wszystko dążyć do celu. Przedsiębiorca musi być niezwykle innowacyjny i stale kształtować swoje cechy charakteru. Trzeba wierzyć, że nasze plany się powiodą i pozytywnie patrzeć na to co nas otacza. My, jako jeszcze młodzi ludzie, dopiero wkraczamy w ten fascynujący świat. Zdobywając nowe doświadczenia staramy się je skrupulatnie analizować i wyciągać wnioski. Uważamy, że ważne jest również logiczne myślenie. Niezwykle ważna jest charyzma, samym sposobem mówienia przedsiębiorca potrafi "pociągać" za sobą tłumy. Prawdziwy przedsiębiorca powinien również motywować innych ludzi swoimi działaniami. Ważne jest jednak, aby patrzeć realnie na świat. Mądrze inwestować, a w razie potrzeby być asertywnym. Naszym zdaniem przedsiębiorczości uczymy się przez całe swoje życie. Najważniejsze jest by uparcie dążyć do celu, ponieważ z każdej, nawet najgorszej sytuacji można znaleźć sensowne rozwiązanie - i to właśnie odznacza prawdziwego przedsiębiorcę.

Grupa Fingersi z Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

 

 

Od pierwszej klasy gimnazjum jesteśmy uczniami klasy przedsiębiorczej, dlatego ten termin jest nam bardzo dobrze znany! Wbrew wielu błędnym przekonaniom, przedsiębiorczość i ekonomia to dwa różne pojęcia! Przedsiębiorczość to umiejętność efektywnego wykorzystywania swoich talentów, osiąganie zamierzonych wcześniej celów, wyciąganie wniosków z porażek. Osobą przedsiębiorczą nie jest tylko właściciel gigantycznej korporacji czy znany miliarder! Może być nią również nauczycielka polskiego, murarz czy lekarz! Cechy osoby przedsiębiorczej to kreatywność, otwartość na innych, chęć ciągłego poznawania świata, wykorzystywanie szans danych od losu! ,,Nie każdy z nas musi być przedsiębiorcą, ale każdy powinien być osobą przedsiębiorczą" - tak brzmi motto Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej! My również staramy się być osobami przedsiębiorczymi, a udział w programie ,,Młodzi Przedsiębiorczy" na pewno pomaga nam ten cel osiągnąć!

Grupa EB Group - Economy Business Group z Gimnazjum w Topoli Królewskiej

 

 

Nieraz musieliśmy się wykazać przedsiębiorczością, jednakże to, jak bardzo jesteśmy przedsiębiorczy zmienia się. Ta cecha w nas rośnie, gdy się rozwijamy (uczestniczymy w takich projektach jak Młodzi Przedsiębiorczy, prowadzimy własne biznesy, radzimy sobie w sytuacjach życiowych) lub jej zasoby w nas maleją, gdy "stoimy w miejscu". Liczymy, że w czasie swojego rozwoju rozwiniemy w sobie tak tą piękną i potrzebną cechę, że będziemy mogli nazwać się w przyszłości osobami przedsiębiorczymi.

Grupa Wojtka z Gminnego Gimnazjum w Czechach

 

 

Przedsiębiorczość to przede wszystkim wielka odpowiedzialność za firmę i jej pracowników. Osoba zajmująca się tym musi mieć umiejętność podejmowania skomplikowanych, nieraz podchwytliwych i bardzo cennych decyzji, które mają ogromne znaczenie dla firmy i jej budżetu. […]

Cechy charakteryzujące osobę przedsiębiorczą to przede wszystkim odpowiedzialność, dobra logika myślenia w kwestii pieniędzy i danych produktów. Ktoś taki musi posiadać cechy, które pomagają mu w dążeniu do zadanego sobie i firmie celu. Możemy tu powiedzieć również o kreatywności, asertywności, umiejętności komunikacji, nawiązywania kontaktów i o umiejętnościach negocjacyjnych.

Osobiście twierdzimy, że w pewnym sensie jesteśmy osobami przedsiębiorczymi, lecz w tym wieku ciężko to jeszcze stwierdzić.

Grupa Sierakowo_Team z Gimnazjum w Sierakowie

 

 

Uważamy że osobą przedsiębiorczą jest człowiek kreatywny, odważny z pomysłem na życie, który chętnie podejmuje ryzyko nowych wyzwań po to, by przeżyć ciekawą przygodę, a przy okazji zarobić. Taki człowiek chce być dla siebie "sterem, żeglarzem i okrętem”.

Grupa Inglotersi z Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie

 

 

Osoba przedsiębiorcza jest osobą dojrzałą i rozsądną. Jest stanowcza, ale przy tym potrafi dać dojść komuś innemu do głosu i posłuchać jej rady. Każdy jej ruch jest zaplanowany i dokładnie przemyślany. Ponadto posiada takie cechy jak kreatywność, otwartość, wytrwałość, ale przede wszystkim świadomość swoich mocnych i słabych stron. Taka osoba inwestuje w siebie, wyznacza kolejne cele i potrafi wykorzystać każdą, nową nadarzającą się okazję. Aktywnie i twórczo podchodzi do nowych zadań.

Grupa gimtrusko5 z Gimnazjum w Truskolasach

 

Przedsiębiorczość nie zawsze jest rozumiana jako zakładanie biznesu i zarabianie, lecz „ umiejętność wcielania pomysłów w czyn. Jest to kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.” „Enterpreneur" - angielski odpowiednik słowa „przedsiębiorczość”, wskazuje przede wszystkim na człowieka mobilnego, pełnego inicjatywy, o cechach przywódczych, gotowego na podjęcie ryzyka, dla którego nagroda za podejmowane działania może być odroczona. W tym rozumieniu modelowym przedsiębiorcą jest np. Robinson Crusoe. Słuszne jest zatem rozwijanie w sobie przedsiębiorczości rozumianej jako cecha charakteru, którą trzeba kształtować.

Cechy osoby przedsiębiorczej ujawniają się już w naszym wieku. W naszym gimnazjum w Niepołomicach na co dzień zauważamy wiele przejawów przedsiębiorczości: sprzedawanie kartek świątecznych i ciastek na kiermaszach, zorganizowanie dyskotek, balu gimnazjalnego, prowadzenie sklepiku uczniowskiego, wzięcie udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami, planowanie wycieczek czy uroczystości klasowych; to przejawy dostrzegania potrzeb i zdolności skutecznego wykorzystywania nadarzających się okazji.

Grupa Konsumpcjonistyczne Shopy z Gimnazjum w Niepołomicach

 

 

 

 

 

opracowała: Karina Szmyd