Przedsiębiorczy, przedsiębiorcza… Co to znaczy?

 

Być osobą przedsiębiorczą. Z czym to się wiąże? Uczestnicy projektu Młodych Przedsiębiorczych podzielili się z nami swoimi opiniami na tematy dotyczące przedsiębiorczości. Czym ona jest i co oznacza bycie osobą przedsiębiorczą? Poniżej zamieszczamy kilka ich wypowiedzi.

 

Osoba przedsiębiorcza posiada cechy umożliwiające jej odnalezienie się w niemal każdej sytuacji , a także posiada umiejętność wykorzystywania szans, sytuacji i wydarzeń, które mogą pojawić się w każdej chwili do osiągnięcia sukcesu. Do cech osoby przedsiębiorczej należy np.: kreatywność, zaradność, pomysłowość, pewność siebie, posiadanie zdolności organizatorskie, odpowiedzialność za siebie i innych, chęć do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, umiejętność pracy w zespole, umiejętność wyznaczania sobie cele i dążenie do ich realizacji.
Uważamy że jesteśmy osobami kreatywnymi. Chcemy zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, dlatego zgłosiliśmy się do tego projektu. Dzięki zgromadzonych tu zadaniach wykazujemy się również cechą pomysłowości. Jesteśmy odpowiedzialne za siebie. Również chętnie i bez żadnych kłótni pracujemy w grupach, dzieląc się zadaniami. Posiadając te cechy uważamy że możemy nazwać się osobami przedsiębiorczymi.

Zespół Kocice, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

 

Przedsiębiorczość to bardzo ważna cecha w dzisiejszych czasach, która pozwala na odniesienie sukcesu osobistego, realizację celów i dążeń. Osoba przedsiębiorcza musi mieć pozytywne nastawienie do życia, lubić ludzi, nowe wyzwania. Jest to osoba aktywna, która nie boi się ryzyka, ale też nie postępuje pochopnie i robi dokładną analizę rynku, analizę SWOT, bierze pod uwagę różnorodne uwarunkowania, zanim rozpocznie działanie. Na pewno też ma silną psychikę, kreatywność, pewność siebie, jest jednocześnie uczciwa i szczera , ale też asertywna. Jednym słowem ma swoją nieudawaną osobowość, dlatego staje się wiarygodna w porównaniu do konkurencji. Ogromne znaczenie ma też wiedza, inteligencja i doświadczenie, co pozwala na podejmowanie słusznych i odważnych decyzji, bo w interesach ważne jest też podejmowanie ryzyka. Dobrze, jeśli jest to osoba ambitna, dążąca do obranego celu, odporna na porażki, które traktuje jako nową lekcję i jeszcze większej pracy. Przydatna jest też umiejętność pracy w zespole, organizacji czasu, otwartość w relacjach z innymi ludźmi. Wszystkie te cechy połączone z pewnością siebie na pewno pozwolą na osiągnięcie sukcesu.
Czy my jesteśmy przedsiębiorczy? Z każdym zrealizowanym projektem coraz bardziej. Jesteśmy świadomi tego, że realizując duże przedsięwzięcia musimy podzielić się zadaniami, rozplanować działania w czasie, zrobić analizę SWOT, poszukać sojuszników, postawić na współpracę i dobre relacje, wykorzystywać swój potencjał i potencjał otoczenia. Musimy przyznać, że wiele projektów , które organizowaliśmy w gimnazjum nauczyło nas odpowiedzialności, planowania i pewności siebie. Były to akcje zbiórek surowców wtórnych, plenery malarskie, konferencje edukacyjne, sztuki teatralne dla młodzieży z całego powiatu, wystawy zdjęć i produkcje spotu o Ziemi Sierpeckiej. Nie boimy się ryzyka.

Grupa Rusz z miejsca z Szkoły Podstawowej w Goleszynie

 

Osoba przedsiębiorcza to, według nas, taka osoba, która umie prowadzić biznes i jest świadoma swoich praw. Cechy, które charakteryzują taką osobę, to przede wszystkim systematyczność, wytrwałość w dążeniu do celu i pomysłowość. W prowadzeniu przedsiębiorstwa ważne jest też, aby wprowadzać nowe pomysły i projekty w życie. To właśnie dzięki ciągłemu unowocześnianiu asortymentu, firma przyciąga więcej klientów.
Na pytanie, czy my jesteśmy osobami przedsiębiorczymi, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Dopiero uczymy się gospodarować i zarządzać biznesem, jednak myślimy, że mamy wszelkie predyspozycje do bycia przyszłymi przedsiębiorcami. Nauczyłyśmy się tego, na przykład, podczas organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego. To przedsięwzięcie mogłybyśmy uznać za przedsmak organizowania biznesu. Praca pod presją czasu, projektowanie nowych produktów, opakowywanie ich i sporządzanie biznesplanu sprawiły, że poznałyśmy, jak wiele czynników musi spełniać dobrze prosperujące przedsiębiorstwo.
Również spotkanie z księgową uświadomiło nam, że skrupulatność i cierpliwość to ważne cechy osoby przedsiębiorczej. Doświadczenia, które zdobyłyśmy dzięki pracy w programie, sprawiły, że umiemy ocenić swoje możliwości i role w zespole. Teraz jesteśmy świadome tego, że w przedsiębiorstwie przydaje się każda cecha. Mimo że każda z nas jest innym typem osoby przedsiębiorczej, razem tworzymy kompletny zespół, który umie sobie poradzić w każdej sytuacji.

Zespół CleverArt, Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach

 

Osobę przedsiębiorczą charakteryzuje to, że jest osoba myślącą przyszłościowo, planującą swój budżet, niewydająca pieniędzy spontanicznie na rzeczy, które nie są jej potrzebne. Osoby takie często prowadzą notatnik, w których rozpisują sobie miesięczne wydatki, mogą też inwestować w różne rzeczy. Nasza drużyna organizowała sobie wewnętrzny konkurs na najbardziej przedsiębiorczą osobę, niestety nikt nie sprostał zadaniu w zadowalający sposób.

Zespół Skrzydlaci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Skrzydła" w Lublinie

 

Naszym zdaniem człowiek określony mianem przedsiębiorczego to mieszanka wielu cech. Uważamy, że taka osoba powinna być otwartą osobowością, która potrafi nie tylko w zaciszu skupić się nad liczbami i możliwościami, ale także działać w grupie i tworzyć dobry zespół. Zgodnie ze słownikiem przedsiębiorca to osoba obrotna, wykazująca się inicjatywą, skuteczna i energiczna. To osoba AMBITNA, która wielką wagę przywiązuje do celów oraz wszelkich możliwości.
Naszym autorytetem w sprawach przedsiębiorczości jest Elon Musk. Innowacyjny pomysł, którym był PayPal, pozwolił młodemu inżynierowi na wybicie się na rynku i zrealizowaniu kolejnych pomysłów. Aktualnie Musk jest dyrektorem SpaceX oraz Tesli. Wszystkie jego projekty wybiegają o co najmniej 15 lat w przyszłość. …
Czy sami jesteśmy osobami przedsiębiorczymi? Wszystko zależy od punktu patrzenia. W porównaniu do Muska, na pewno nie możemy nosić miana osób przedsiębiorczych. Jednak ciągle staramy się dorównywać najlepszym. Dlatego gdy zmniejszymy skalę do naszego wieku i możliwości, zdecydowanie jesteśmy przedsiębiorcami. Ambitni, działający, pogłębiający wiedzę i wykorzystujący każdą daną nam możliwość. Dzięki tym cechą uważamy, że możemy nazywać się młodymi przedsiębiorczymi.

Business Insiders, Prywatne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie

 

Bycie osobą przedsiębiorczą oznacza dla nas umiejętność takiego pokierowania swoim życiem aby osiągnąć możliwie największy sukces zawodowy i jednocześnie poczucie satysfakcji. Główne cechy charakteryzujące osobę przedsiębiorczą to z pewnością kreatywność czyli w pewnym sensie oryginalność to znaczy znajdowanie zupełnie niecodziennych możliwości i rozwiązań. Ponadto pewność siebie, pozytywne i innowacyjne myślenie - takie nastawienie "nakręca" do działania osoby z otoczenia. Bardzo ważna jest umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz ryzyka , a w przypadku porażki umiejętność wyciągnięcia wniosków i uczenie się na błędach. Osoba przedsiębiorcza musi być też pracowita i w obecnych czasach szybkiego rozwoju technologicznego musi cały czas poszerzać swoją wiedzę, żeby poradzić sobie w różnych warunkach. Odpowiednia wiedza umożliwia przedsiębiorcy właściwe planowanie, podejmowanie decyzji, ocenę ryzyka, umiejętność zarządzania pieniędzmi , rozmienia usług bankowych.
Według nas my już jesteśmy osobami przedsiębiorczymi. Dzięki obowiązkowości i pracowitości, której uczy nas szkoła (choćby w odrabianiu prac domowych) kształtujemy już teraz postawę przedsiębiorczości "szkolnej". Codziennie jesteśmy zmuszani do planowania czasu i rozkładu obowiązków, podejmowania decyzji a czasem ryzyka. Najlepszym dowodem na to, że jesteśmy przedsiębiorczy jest udział w tym projekcie.

Prestiżowcy z SP nr 38 w Warszawie

 

Zespoły przed nami, według nas trafnie opisały osobę przedsiębiorczą. W większości prac pojawiały się określenia: kreatywny, otwartość umysłu, zaradność, pewność siebie, asertywność, pomysłowość itp. Również i my zgadzamy się z takim opisem osoby przedsiębiorczej. Musi byś to ktoś wyjątkowy... Z pewnością, dzięki pracy w projekcie "Młodzi Przedsiębiorczy" możemy odkryć w sobie te cechy. Jeżeli przyrównamy życie do gry, co nieustannie możemy robić, to nie będzie to ani tragedia ani coś wspaniałego. Jak w każdej grze są tutaj zawodnicy, których możemy podzielić na wygranych i przegranych, oraz jest publiczność. Podejmujemy decyzje - kim chcemy być w przyszłości?
- Wygranym, który zawsze podejmuje ryzyko i dąży do celu bez względu na wszystko.
- Przegranym, który podejmuje wiele prób, ale bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności nie dociera do celu.
- Obserwatorem, który tylko trzyma się z boku i nigdy nie podejmuje ryzyka gry.
Osoba, która nie ryzykuje, nie robi nic i nie ma nic. Jest skuta kajdanami bezpieczeństwa. Tylko ten, kto ryzykuje, jest wolnym człowiekiem. Jeśli ktoś coś robi może być wygranym albo przegranym. Z kolei jeśli działamy mądrze i ciągle coś robimy udoskonalając metody, nawet z przegranego staniemy się wygranym. Obserwator natomiast nigdy niczego nie osiąga, lecz jest od samego początku skazany na przegraną. Ta wyjątkowa osoba - przedsiębiorcza osoba - odrzuca wszystkie fałszywe bożki - pieniądze, pustą sławę, uwielbienie ze strony innych ludzi. Nie szuka poklasku, odkryła wygraną w sobie. Niewielu wygranych staje się sławnymi, niewielu sławnych wygrywa - ludzie prawdziwego sukcesu nie mają czasu na szukanie popularności. Charlie Chaplin wystąpił kiedyś w konkursie na naśladowców Charliego Chaplina i zajął trzecie miejsce... Człowiek wygrany, człowiek sukcesu - często będący osobą przedsiębiorczą, nigdy nie zdobywa wygranej przypadkiem. Zawsze jest ona efektem pasji i determinacji jego działania. Z pewnością znamy kogoś, kogo moglibyśmy uznać za osobę prawdziwie szczęśliwą. Spójrzmy jak ona się zachowuje, gdy opowiada o tym, co robi.. Zobaczmy ten błysk w oku, który rodzi się od razu i niesamowicie oddziałuje na wszystkich dookoła. O osobie przedsiębiorczej dodać możemy również, że: w życiu poznała swój cel, ułożyła do niego plan, ustaliła podstawowe, spójne reguły i przestrzega ich w dążeniu do celu, stara się tez poznać reguły innych "graczy" aby zrozumieć ich postępowanie.

Zespół Kola, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

 

oprac. MaŚ