Przedsiębiorczy i ich przedsięwzięcia

W module 2 uczestnicy programu Młodzi Przedsiębiorczy projektowali przedsięwzięcie skierowane do społeczności lokalnej. Musieli wykazać się nie tylko kreatywnością i pomysłowością, ale też umiejętnościami organizacyjnymi. Podczas planowania przedsięwzięcia mieli za zadanie wymyślić temat wydarzenia, a także wykonać proponowany budżet i zdecydować, gdzie będą szukali funduszy. Zastanawiali się również, jak dotrą z informacją o organizacji wydarzenia do potencjalnych uczestników.

 

Niżej zamieszczamy opis trzech przykładowych przedsięwzięć uczestników.

1. Świetlica dla dzieci i młodzieży - Grupa Młodzi tytani z Gimnazjum nr 1 w Łosicach.

Celem naszego przedsięwzięcia jest skupienie ludności lokalnej w świetlicy dla dzieci i młodzieży. Świetlica organizowałaby różne wycieczki oraz wyjazdy do pobliskich miejsc związanych z historią. Beneficjentami projektu są dzieci oraz młodzież wiejska. Chcemy prowadzić działania mające na celu skupienie dzieci i młodzieży oraz zacieśnienie znajomości między rówieśnikami..Wiemy iż jest zapotrzebowanie na świetlicę, gdyż jest to bardzo mała wioska i jest tu kilka rodzin z dziećmi tymi mniejszymi i większymi. Niektóre z nich nie zawsze mają czas na odrabiane lekcji bądź spotkanie się z rówieśnikami.

Ci młodzi i bardzo przedsiębiorczy zdecydowali, że spróbowaliby uzyskać pomoc materialną na pokrycie większości kosztów przedsięwzięcia. Zaproponowaliby wójtowi gminy objęcie patronatu nad świetlicą i chcieliby dotrzeć też do prywatnych sponsorów. Pomyśleli dodatkowo o dofinansowaniu z Unii Europejskiej i…

Po przejrzeniu strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich uznaliśmy iż moglibyśmy się starać o dofinansowanie unijne w ramach przygotowania i realizacji projektu – w tym przypadku świetlicy dla dzieci i młodzieży. Co do partnerów myśleliśmy też o zawiązaniu partnerstwa z Kołem Gospodyń Wiejskich, które mogłyby przygotowywać (np. na oficjalne otwarcie, różne festyny charytatywne oraz na wyjazdy) różne potrawy regionalne. Po podjęciu partnerstwa z ów kołem zniknęłaby potrzeba na wynajęcie cateringu. Z tego co nam wiadomo w naszych okolicach działają różne stowarzyszenia i lokalne grupy które z chęcią pomogły by nam w realizacji tego projektu.

 

2. „Jasełka” w Domu Spokojnej Starości - Pełnosprytni z Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach.

Innego tematu podjęła się grupa Pełnosprytni z Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach. Uczniowie skupili się z kolei na potrzebach osób starszych i samotnych. Opisali dokładnie organizację przedstawienia „Jasełek” w Domu Spokojnej Starości. Ci Przedsiębiorczy wpadli na świetny pomysł, opisali swoje motywacje i przedstawili przejrzysty harmonogram wyjazdu.

 

Harmonogram:

9:45 - zbiórka przy ZSP w Bachowicach

10:00 - wyjazd

10:40 - planowany przyjazd do Domu Spokojnej Starości , przywitanie , poczęstunek

11:15 - przedstawienie jasełek przez wolontariuszy

12:00 - wspólne kolędowanie z Kołem Gospodyń Wiejskich (KGW)

12:30 - rozmowa, integracja z mieszkańcami, poczęstunek, wręczenie upominku ( pierników ), dla mieszkańców oraz obsługi.

14:00 - wyjazd

14:35 - planowany powrót do domu

Uczniowie pomyśleli także o projekcie folderu reklamującego ich przedsięwzięcie.

 

3.  Akcja "Jak radzić sobie z hejtowaniem i jak mu zapobiegać" - zespół Pod krawatem z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskiego w Radomsku.

Grupa Pod krawatem z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskiego w Radomsku zaproponowała przedsięwzięcie, które miałoby zmierzyć się z problemem jakim jest popularny „hejt”.  Sami o swoim projekcie napisali:

Chcemy go zrealizować po to, aby ograniczyć jego występowanie. Osoby które wezmą udział w tym projekcie to młodzież z naszej szkoły. Głównym tematem będzie: "Jak radzić sobie z hejtowaniem i jak mu zapobiegać". Działania dotyczące tego przedsięwzięcia to:

- konkurs na plakat o hejtach

- wykład o hejtowaniu

- spotkanie z psychologiem

- happening " Stop hejtom"

Po zakończeniu działań, mamy nadzieję, że owe zjawisko będzie coraz rzadziej spotykane. Sądzimy, że osoby, które wezmą udział w tym projekcie również będą chciały zapobiegać hejtowaniu.

 

O sposobach finansowania przedsięwzięcia wypowiedzieli się krótko i na temat.

Nasze przedsięwzięcie nie wymaga dużego wkładu finansowego. Mamy pieniądze na artykuły papiernicze (potrzebne na plakaty informujące o akcji). Potrzebujemy środków na poczęstunki i nagrody dla uczestników konkursu. Chcemy zgłosić się do okolicznych firm z prośbą o pomoc.

 

opracowała: Karina Szmyd

źródło grafiki: Dafne Cholet, Calendar*, Flickr, CC BY 2.0