Przedsiębiorczy działają

Młodzi są przedsiębiorczy nie tylko podczas rozwiązywania modułów naszego kursu. Grupa gimtrusko5 z Gimnazjum w Truskolasach przesłała do nas informacje o projekcie realizowanym w ich szkole wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Przeczytajcie poniżej, jak opisali przedsięwzięcie sami uczniowie.

 

 

 

W Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach w ramach programu edukacji ekonomicznej realizowany jest projekt z Narodowym Bankiem Polskim pt. „Niezależność TAK, Bezrobocie NIE!”. Celem projektu jest poznanie podstawowych metod i sposobów aktywnego poszukiwania pracy, przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu i zawodowemu, w tym osób niepełnosprawnych oraz nawyku dokładnego czytania zawieranych umów. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości, stworzy szanse na bogatszy rozwój intelektualno– osobowościowy, a tym samym przygotuje nas do wejścia w dorosłe życie osobiste, zawodowe i społeczne.

W ramach projektu odbywają się pozalekcyjne warsztaty, podczas których uczymy się, jak pisać list motywacyjny, CV czy biznesplan, poznajemy swoje mocne strony oraz kształtujemy postawy kreatywne i przedsiębiorcze. W tygodniu przedsiębiorczości przeprowadzona zostanie kampania społeczna, której celem będzie zachęcenie mieszkańców Truskolas, a w szczególności osób bezrobotnych, do podjęcia aktywności zawodowej a młodzież szkolna uniknie w przyszłości losu rodziców zmuszonych do emigracji zarobkowej.

 

Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystamy też przystępując do zorganizowanych w ramach projektu konkursów: wiedzowego pt. „Klucze do mojego o sukcesu”, plastycznego na zaprojektowanie i wykonanie plakatu na temat: „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, multimedialnego na zaprojektowanie i wykonanie mapy edukacyjnej i zawodowej „Od nastolatka do emeryta” i na biznesplan. Na laureatów poszczególnych konkursów czekają cenne nagrody ufundowane przez NBP, które wręczone zostaną podczas podsumowującego apelu w obecności całej społeczności gimnazjalnej, wszystkich nauczycieli, dyrekcji szkoły, rodziców i zaproszonych gości. Dodatkową nagrodą dla aktywnie realizujących projekt będzie ufundowana przez NBP wycieczka na dni otwarte do oddziału NBP w Katowicach.

 

Uczniowie z zespołu gimtrusko5 z Gimnazjum w Truskolasach.

 

 

 

Opracowała: Karina Szmyd