Przedsiębiorczość - cecha charakteru

Przedsiębiorczość to nie tylko nazwa przedmiotu w szkole ponadgimnazjalnej. Przedsiębiorczość wyróżnia się dynamizmem, aktywnością, skłonnością do podejmowania ryzyka, umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem, innowacyjnością i motoryką. Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede wszystkim ekspansywność - chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów, by osiągnąć większe korzyści oraz innowacyjność - wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń. Przedsiębiorczość to nie tylko nazwa przedmiotu w szkole. To przede wszystkim cecha charakteru i o niej opowiada ten film.

 

 

oprac. Magdalena Świderska