Młodych Przedsiębiorczych powrót do przyszłości

 

Po wakacjach rusza dobrze Państwu znany program Młodzi Przedsiębiorczy. Po dłuższej przerwie - dzięki wsparciu ING Bank Śląski w projekt - wracamy do ekonomicznych działań. Zapraszamy już teraz szkoły i nauczycieli do zgłaszania się wraz z uczniami w wieku 14-16 lat, głównie z klas gimnazjalnych, do programu.

 

 

W ramach projektu uczniowie na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej będą zmagać się z zadaniami z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Uczestnicząc w programie młodzi ludzie zdobywają doświadczenie w zakresie oszczędzania i inwestowania własnych środków finansowych oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć ekonomicznych. Uczą się także nawiązywania współpracy, pracy zespołowej, promowania własnych pomysłów i zdobywania sojuszników swoich działań. Uczestnicząc w projekcie uczniowie zyskują poczucie sprawczości i wpływu na otoczenie oraz zdobywają swoje pierwsze doświadczenie „zawodowe”.

Nauczycielom, opiekunom zespołów uczniowskich, zaproponujemy platformę internetową wymiany wiedzy i doświadczeń. Platforma to wsparcie merytoryczne i metodyczne, którego celem będzie przygotowanie nauczycieli do roli opiekunów zespołów uczniowskich w programie, zwiększenie poziomu ich wiedzy na temat wybranych zagadnień ekonomicznych oraz zwiększenie  kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia praktycznej i innowacyjnej edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczej. Platforma będzie także miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Organizatorzy przygotowali także dla uczestników programu, zarówno uczniów jak i nauczycieli,  multimedialne lekcje, spotkania online z ekspertami, webinaria, a także publikacje i scenariusze zajęć o przedsiębiorczości. W programie pojawią się nowe elementy związane z oceną swoich predyspozycji i kompetencji, planowaniem swojej kariery zawodowej (dla uczniów) oraz doradztwem zawodowym (dla nauczycieli).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie programu: przedsiebiorczy.ceo.org.pl

 

REKRUTACJA

 

Zapraszamy do zgłaszania się do nowych działań w programie Młodzi Przedsiębiorczy w roku szkolnym 2017/18. Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów z II i III klasy gimnazjalnej oraz ich opiekunów.

Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli i zespołów uczniowskich jest zgłoszeniem nauczyciela oraz uczniów do programu Młodzi Przedsiębiorczy 2017/18. Wypełniając go nauczyciel zgłasza uczniów w zespołach do udziału w projekcie, a siebie jako opiekuna zespołów uczniowskich do udziału w zamkniętej  internetowej platformie wymiany wiedzy i doświadczeń.

Zasady rejestracji w programie:
1. Zespoły uczniowskie zgłasza nauczyciel - opiekun zespołów w projekcie.
2. Nauczyciel może zgłosić  max. 3 zespoły uczniowskie. Zespoły muszą być 4-6 osobowe. Jeśli chcą Państwo zgłosić więcej niż 3 zespoły, muszą Państwo uzyskać zgodę koordynatorki projektu.
3. Nauczyciel zgłasza WSZYSTKIE zespoły w JEDNYM zgłoszeniu. Nauczyciel powinien znać liczbę zespołów, ich nazwę (nazwę zespołu wybierają uczestnicy) i adres kontaktowy (e-mail) zespołu (lub wybranego ucznia) zanim przystąpi do wypełniania formularza.
NIE MOŻLIWOŚCI ZMIAN/EDYCJI WYSŁANEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO!
4. Wypełnienie formularza jest jednocześnie zgłoszeniem nauczyciela na uczestnika zamkniętej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń.

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza polecamy zapoznać się z Regulaminem projektu Młodzi Przedsiębiorczy.
 

PROGRAM "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY"

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września br. lub do wyczerpania miejsc.

SZKOLENIE STACJONARNE DLA NAUCZYCIELI

Nauczycieli, którzy zapisali się wraz z uczniami do tej edycji programu Młodzi Przedsiębiorczy 2017/18  zapraszamy także na szkolenie stacjonarnym dla nauczycieli, opiekunów zespołów uczniowskich, które odbędzie się jesienią w Warszawie.  Szczególnie zapraszamy na szkolenie nauczycieli, którzy uczestniczą w programie pierwszy raz.

Zapisy na szkolenie zostaną ogłoszone pod koniec września, ale już teraz zgłaszając się do programu mogą Państwo zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym do programu swoje wstępne zainteresowanie udziałem w warsztatach.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej przygody z przedsiębiorczością!

Zespół programu Młodzi Przedsiębiorczy