Finał programu w Katowicach. Z kim się spotkamy?

Na tegorocznej gali wieńczącej ukończenie programu Młodych Przedsiębiorczych pojawi się 12 zespołów uczniowskich. Serdecznie zapraszamy na prezentację ich działań, która odbędzie się 15 czerwca br. w siedzibie partnera ING Bank Śląski w Katowicach.

 

Jury, które było pod ogromnym wrażeniem pracowitości, zaangażowania i wiedzy wszystkich młodych przedsiębiorczych,  po godzinach ciężkiej pracy i zażartych dyskusji, postanowiło ze wszystkich grup biorących udział w programie Młodzi Przedsiębiorczy wyróżnić 12 zespołów uczniowskich za całościową pracę w projekcie i zaprosić ich wraz z nauczycielami – opiekunami na spotkanie finałowe  do Katowic. Podczas wyboru komisja brała pod uwagę m.in. terminowość i rzetelność pracy w kursie, rzeczowość i poprawność merytoryczną składanych sprawozdań, refleksyjnie podejście do zadań, nieszablonowe i nowatorskie podejście do wiedzy z kursu, atrakcyjność, kreatywność i innowacyjność opisywanych działań, a także ich autorski charakter, konstruktywne wypowiedzi na platformie i na forum oraz ogólną aktywność i zaangażowanie zespołu w programie.

 

Serdecznie zapraszamy następujące zespoły:

Pink girls - Technikum Spożywczo - Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie

Dywizjon Przedsiębiorczy -  Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni

Ekonomistki - Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

Galaktyczne lamy - Zespół Szkół im. St. Ligonia w Truskolasach

Perełki - Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej w Łodzi

Młodzi aktywni  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźle

Iluminatorzy - Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie

Tygrysice - Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

Marty i spółka - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czechach

Przedsiębiorczy z Karniewa - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie

Ekognomy - Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej

Bieszczadnicy - Szkoła Podstawowa w Rzepedzi

 

Wszystkim wybranym gratulujemy.