Czym są STEM i jak je praktycznie wykorzystać

Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych można wykorzystać zasoby internetowe, aby pokazać uczniom, dlaczego warto się uczyć. Takie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) służy kształtowaniu umiejętności wykorzystania ogólnodostępnych zasobów internetowych, mediów społecznościowych czy materiałów audiowizualnych do motywowania uczniów do nauki. Warto zatem zadać sobie pytanie. Czy także ja chcę, żeby moja lekcja była STEM-owa? I co to znaczy STEM?

Źródło: http://www.uncfsu.edu/optimum 

CZYM JEST STEM?

Słowo STEM pochodzi z języka angielskiego i jest to angielski akronim Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli Nauka, Technologia, Inżynieria i Matematyka. STEM jest ważny ze względu na sposoby wykorzystania wiedzy z nauk techniczno- przyrodniczych i matematyki w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i planowaniu wejścia na rynek pracy, czy przy zakładaniu własnej działalności. Dzięki wykorzystaniu STEM uczniowie dowiedzą się, że zajęcia szkolne oraz sposoby wykorzystania np. TIK przekładają się na efekty współczesnej gospodarki

 

Stosowanie technologii informacyjno- komunikacyjnych jest potrzebą edukacji i to nie tylko z powodu umieszczenia tego typu rozwiązań w uregulowaniach prawnych dotyczących oświaty. TIK to wymóg społeczeństwa, w którym żyjemy. I tak samo jak nie wyobrażamy sobie nowoczesnego szpitala bez specjalistycznego sprzętu, tak samo nie możemy wyobrazić sobie współczesnej szkoły bez wsparcia, jakie dają nauczycielom technologie informacyjno- komunikacyjne.

W Internecie mamy bogate zasoby, z których można korzystać podczas lekcji, ale również uczniowie mogą wykorzystać je do pracy domowej, czy zadań realizowanych w czasie projektu edukacyjnego. I nie chodzi tu tylko o gotowe scenariusze zajęć, ale - bez względu na nauczany przedmiot – dostępne zasoby na:

 

•          YouTube

•          Akademii Khana

•          Instytucie Kulturalnym Google

•          Mapy Google

Wykorzystanie i zaprezentowanie materiałów filmowych na lekcji zwiększa motywację i zaangażowanie uczniów. Ponadto młodzi ludzie poznają materiały dostępne w Internecie i będą mogli wykorzystać je ponownie.

 

Pozostaje jednak pytanie: W jaki sposób wykorzystać filmy i animacje?

Można to zrobić na kilka sposobów, jako:

•          materiał na dobry początek lekcji, czyli wprowadzenie do tematu lub ilustracja celu lekcji, czy też omawianych zagadnień,

•          materiał źródłowy do pracy w parach, pracy indywidualnej, czy pracy w grupach, a także do pracy w zespole realizującym projekt edukacyjny,

•          materiał do ilustracji wykładu, pogadanki, wprowadzenia lub podsumowania dyskusji, debaty,

•          materiał do wykorzystania w czasie dramy, symulacji, studium przypadku, analizy SWOT, czy odgrywania ról,

•          materiał do posumowania lekcji,

•          materiał przygotowania zadania domowego oraz przygotowania się do egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych.

 

YOUTUBE

Zacznijmy zatem po kolei. YouTube oferuje bardzo dużą bazę materiałów na każdy temat, także na tematy ekonomiczne. Można tam znaleźć pełnometrażowe filmy, fragmenty programów telewizyjnych, materiały reklamowe firm, ale również kilkusekundowe relacje nagrane telefonami komórkowymi przez uczniów. Wszystko to czeka na wykorzystanie w czasie zajęć lekcyjnych i nie tylko. Dlatego kreatywny nauczyciel znajdzie na YouTube wszystko to co mu potrzeba, praktycznie może zilustrować materiałem filmowym każdy temat lekcji, a nawet instrukcje do metod pracy na zajęciach.

Przykładowe materiał:

merytoryczne

•          „Jak się robi pieniądze? – materiał wp.pl” http://youtu.be/pS5k21RQGj8 [dostęp: 15.02.2015]

•          „Za zamkniętymi drzwiami - Mennica Polska - TVP Warszawa” http://youtu.be/z-2nlgfY4Qs [dostęp: 05.12.2015]

•          „Król August odwiedza Mennicę Polską”; https://www.youtube.com/watch?v=NuGJ1XmnFVY [dostęp: 05.12.2015]

metodyczne

•          „Mapa myśli w 10 krokach” http://youtu.be/8BgkWIEeX-M [dostęp: 05.12.2015]

•          „Jak tworzyć mapy myśli”  https://www.youtube.com/watch?v=3RPR7hwQwZw [dostęp: 05.12.2015]

•          „Excel - wykres Gantta”  https://www.youtube.com/watch?v=QUbHEkX6xm0  [dostęp: 19.09.2019]

 

Akademia Khana to rozbudowany portal, w którym po rejestracji i utworzeniu konta, każdy uczeń może utworzyć własną ścieżkę po tzw. mapie wiedzy. Mapa pokazuje zakres zagadnień, umiejętności i pojęć, które uczeń chce opanować. Kiedy uczeń ma już swoją mapę wiedzy ogląda filmy z wyjaśnieniami i następnie wykonuje ćwiczenia sprawdzające. Sprawdź tutaj! https://www.khanacademy.org/exercisedashboard

Khan Academy jest organizacją non-profit, której celem jest zmiana edukacji na lepszą poprzez zapewnienie swobodnego dostępu do światowej klasy edukacji wszędzie i każdemu. Wszystkie zasoby witryny są dostępne dla każdego. Nie ma znaczenia, czy jesteś studentem, nauczycielem, rodzicem, dorosłym, który wraca do edukacji po 20 latach, po prostu znajdziemy dla Ciebie ciekawe tematy. Wszystkie materiały i funkcje Khan Akademy są dostępne całkowicie za darmo!

Źródło: https://www.khanacademy.org/exercisedashboard

GOOGLE

Jeśli chodzi o Google…

Na początek poczta Google:

•          Hangouts, czat do rozmów tekstowych lub wideo, zarówno grupowych jak i indywidualnych.

Często nauczyciele korzystają z jednej wspólnej skrzynki emailowej dla całej klasy i w ten sposób umieszczają wiadomość oraz materiały potrzebne dla uczniom. Takie rozwiązanie na pewno ułatwia pracę, a skrzynka pełni przede wszystkim rolę tablicy ogłoszeń.

•          Dysk Google i pakiet Google Docs, który służy do przygotowania dokumentów, arkuszy i prezentacji. Nauczyciele na wirtualnym dysku mogą umieszczać materiały do lekcji, linki, prezentacje i dodatkowo je porządkować oraz segregować udostępniając konkretnym uczniom, czy zespołom. Wykorzystując materiały można w tym samym czasie pracować z uczniami na wirtualnym dysku wcale nie będąc w jednym miejscu, ale równie dobrze nauczyciel może wykorzystać narzędzia w czasie lekcji, a uczniowie będą pracować na telefonach komórkowych, tabletach, laptopach, smart fonach i wspólny efekt oglądać na tablicy czy rzutniku multimedialnym.

•          Kalendarz, który pomoże uporządkować informacje dotyczące dat i wydarzeń, a także przypomni nam i naszym uczniom, kiedy mamy sprawdzian, zadanie domowe, czy ważną lekcję.

•          Google Keep, czyli szybkie notatki, które zawsze w czasie lekcji są niezbędne.

Za pomocą konta Google można przygotować sprawdzian, test, kartkówkę, a także ankietę czy formularz gromadzący dane. Po wprowadzeniu danych przesyłamy uczniom link.

Aby skorzystać z formularza możemy pracować ze specjalnymi samouczkami.

W biblioteczce znajdziesz linki do materiałów na ten temat:

Tworzenie formularza Google; https://support.google.com/drive/answer/87809?hl=pl [dostęp: 05.12.2015]

Jak utworzyć ankietę z Google Dysk; http://artykuly.softonic.pl/jak-utworzyc-ankiete-z-google-dysk [dostęp: 05.12.2015]

 

Uczniowie często korzystają z Google Translate, ale również można wykorzystać Scholar http://scholar.google.pl/ [dostęp: 05.12.2015], czyli narzędzie za pomocą, którego możemy wyszukać książki, czy artykuły. Również popularnym narzędziem jest – nie zawsze w przypadku programów ekonomicznych Google Cultural Institute  http://www.google.com/culturalinstitute/collections?projectId=art-project&hl=pl ([dostęp: 15.02.2015]

 

Ponadto warto zainteresować się Picasa, na którym większość szkół umieszcza swoje zdjęcia, aby w ten sposób łatwiej je katalogować, przeglądać i edytować.

 

W biblioteczce linki do materiałów:

Picasa 3.9, przewodnik i zestaw instrukcji; https://support.google.com/picasa/answer/1753765?hl=pl [dostęp: 05.12.2015]

Przewodnik po Google Picasa; http://www.conowego.pl/porady/przewodnik-po-google-picasa-530/ [dostęp: 05.12.2015]

Tworzenie prezentacji filmowej Picasa 3; http://youtu.be/QCuYRoKqb8Y [dostęp: 05.12.2015]

 

LARNINGAPPS.ORG

Warto również wykorzystać LearningApps.org, czyli interaktywny serwis edukacyjny, który zawiera zarówno zasoby edukacyjne, a także jest bezpłatną platformą do tworzenia interaktywnych ćwiczeń np. puzzli, przyporządkowania, krzyżówki. Produkty, w tym narzędzia, które powstały LearningApps.org mogą być osadzane np. na stronach www, czy też służą do wykorzystania na tablicy interaktywnej. Wersję w języku polskim znajdziesz pod adresem http://learningapps.org/ [dostęp: 05.12.2015] Zachęcamy do wykorzystania w pracy z uczniami na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

 

Źródło: http://learningapps.org/createApp.php

 

WIRTUALNA TABLICA KORKOWA

Sprawdźcie też, jak można przygotować wirtualną tablicę korkową dla uczniów, która przyda nam się podczas pracy projektowej, ale także będzie dobrym sposobem na powtórki, aby pomóc uczniom utrwalić i zrozumieć ważne tematy.

Żródło: https://www.youtube.com/watch?v=aqQsDfpMhP4#t=50

 

CHMURA

Chmura jest to metoda graficzna wizualizacji wyrazów. Do wybranego narzędzia kopiujemy fragment tekstu, wpisujesz wybrane wyrazy lub podajesz linka do strony internetowej i tworzysz chmurę. W ten sposób możemy skupić uwagę uczniów oraz zwiększasz ich zaangażowanie w tekście. Wielkość wyrazów prezentuje ich częstość występowania w tekście.

Programy wykorzystywane do tworzenia „chmury wyrazów”:

•          WordClouds https://www.wordclouds.com//

•          WordArt https://wordart.com/

•          ABCya https://www.abcya.com/games/word_clouds

 

Źródło: https://www.wordclouds.com/